TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Thương Nguyệt Thính Tuyết Lâu Hệ Liệt Hồi 9: Vĩ Thanh

Hồi 9: Vĩ Thanh
Thính Tuyết Lâu Hệ Liệt
Trọn bộ 46 Hồi
Tác giả Thương Nguyệt

    

ương Tư Lệ: hữu tình.

Bích Ngọc Trâm: đạo đức.

Kim Thác Đao: ái tình.

Hải Thượng Hoa: đồng chân.

Thất Tinh Kiếm: nhân tính.

Bầu trời lại đã dần dần ảm đạm xuống, chút ánh sáng lọt qua từ kẽ hở cửa sổ đã vô phương để cho nàng tiếp tục ghi chép về vật nào nữa --- Nhưng, bóng đen đó, trái lại thích hợp cho những cố sự u ám. Đó là những chuyện xưa chỉ có thể hồi tưởng trong bóng tối!

Đen xám, đè nén, cuồng dại --- như cuộc đời của Trì Tiểu Đài nàng.

Vãn hà hồng, khán sơn mê mộ ải, yên ám cô tùng. Động phiên phiên phong mệ,khinh nhược kinh hồng. Tâm tự giám, tấn như vân, lộng thanh ảnh, nguyệt minh trung.

Mạn bi lương, tuế nhiễm nhiễm, thuấn hoa (2) tiềm cải suy dung. Tiền sự tiêu ngưng cửu,thập niên quang cảnh thông thông. Niệm Vân Hiên nhất mộng, hồi thủ xuân không.

Thái phượng viễn, ngọc tiêu hàn (3), dạ tiễu tiễu, hận vô cùng. Thán hồng trần cửu maingọc, đoạn trường huy lệ đông phong.

(Tạm dịch: Ráng chiều đỏ, nhìn núi mờ hơi mây tối, sương phủ cội tùng cô độc.

Gió phần phật tay áo, nhẹ nhàng như lông chim.

Lòng như gương, tóc mai như mây, đùa bóng sạch, giữa trăng sáng.

Buồn bâng quơ, tuổi dần dần, như dâm bụt rệu mặt.

Chuyện trước nhung nhớ đã lâu, mười năm trôi qua vội vàng.

Giấc mộng Niệm Vân Hiên, ngoái đầu đã quá xuân.

Chim phượng bay xa, ngọc tiêu lạnh, đêm lẳng lặng, hận không nguôi.

Than bụi trần, chôn vùi ngọc, gió Đông đứt ruột trào lệ).

1. Bài từ “Túy Tư Tiên” của Tôn Đạo Huyến, danh gia đời Tống.

2. Thuấn hoa: Mộc cận chi hoa, triêu khai mộ tạ (Thơ Trịnh Phong – “Hữu Nữ Đồng Xa”). Tạm dịch: hoa dâm bụt, sớm nở tối tàn. Ở đây có nghĩa là nhan sắc như hoa dâm bụt.

3. Chuyện Tiêu Sử – Lộng Ngọc.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh