TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 627: Chương Phụ: Liễu Minh Tu Tiên Niên Biểu

Chương 627: Chương Phụ: Liễu Minh Tu Tiên Niên Biểu
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh tu tiên niên biểu: thân phận thật rất bí ẩn.(các khoảng thời gian 5 tháng sau, 7 tháng sau là tính theo cùng một mốc thời gian phía trước, tránh nhầm lẫn.)

- Cha tên Liễu Dương Tông mấy năm trước chuyển đến quận Chiêm Nam, thành Dương Nguyên, Đại Huyền Quốc, trước đó từ đâu đến không biết.

- Mẹ có tin đồn sau khi sinh LM vì khó sinh mà chết.

- Vì Cha phạm tội bất kính (tham ô chiếc nhẫn làm bằng Thái U Thiết), khi quân bị bắt đưa vào đại lao quận Nam Lan sau đó chết trong ngục. LM còn nhỏ tuổi bị đưa vào Hung Đảo trong Biển Chết ở Trừ Châu.

+ Năm LM 13 tuổi sau 7-8 năm bị đày, do Hung Đảo bị chìm sau khi giết chết rất nhiều quan quân và cung phụng triều đình đã trốn thoát khỏi tù tội. Do hắn giống với Thiếu Chủ đã chết của Bạch Gia nên giả thân phận Thiếu Chủ Bạch Gia Bạch Thông Thiên tiến vào Thượng môn Man Quỷ Tông tu tiên duyên. (nhận được Phù Khí đầu tiên Giảo Hổ Hoàn thượng đẳng)

+5 tháng sau thành công tiến vào Man Quỷ Tông, nhờ vào thiên phú nhất tâm nhị dụng biến dị cường hóa mở ra Linh Hải thành tựu Linh Đồ được thu nhận vào chi Cửu Anh. Tu luyện công pháp chủ tu Minh Cốt Quyết thần bí.

+ 11 tháng sau (sau khi vào tông có nữa năm ngồi trong nhà chương 30) tu luyện tiến giai Linh Động sơ kì nắm trong tay bí thuật “Luyện Hồn Tác” cũng là lúc Tiểu Giác bắt đầu diễn ra. trong thi đấu Tiểu Giác trong chi Cửu Anh đánh giá Trung Thượng nhận được Phù Khí Tam Tinh Thuẫn. sau đó 1 tuần nhận lời của Mục Tiên Vân tham gia nhiệm vụ tông môn thu thập 100 Huyết Ti Quả cũng là đắc tội với Âu Dương Tân

+1 tháng sau tiểu giác lý khai tông môn tới Khai Sơn Phong làm nhiệm vụ và lần đầu tương kiến Diệp Thiên Mi cùng Diệp Thiên Mi chung sức giết Bàn Thử đạt được một ít cốt nhục của Bàn Thử và là cơ duyên với bong bong khí sau này là lồng giam (anh ta chỉ làm mồi nhử còn DTM chém giết chuột mập)

lúc này LM 14 tuổi

+sau 2 ngày về tông tìm hiểu tư liệu về cốt nhục yêu thú và 20 ngày vừa ăn thịt chuột vừa tu luyện lần đầu Bong bong khí phát tác hấp thủ pháp lực và ngây ngốc trong thần bí không gian (1 một năm ảo, nữa năm đầu tuy luyện Hỏa Đạn Thuật, nữa năm sau tu luyện Phong Nhận thuật và các loại pháp thuật khác), sau đó tiến giai trung kỳ

+1 tháng sau tỉ thí với Cửu Khiếu Sơn tại Phục Giao Đảo sau khi đánh bại thanh niên mặt sẹo và Kim Vũ.Phục Giao Đảo sảy ra biến cố

+1 tháng sau về tông nhận thưởng dc 3 bình Tẩy Tủy Dịch từ Thiên Quỳnh Quả dùng 3 ngày để tẩy tủy dịch kinh sau đó tu luyện Thông Linh Thuật

+sau vài tháng luyện tập và mua Phù Nỏ và Xạ Dương Tiễn Liễu Minh tiến vào U Minh Quỷ Địa bị Quỷ Lão lừa gạt tiên tốn thời gian đi bắt Quỷ Diện Ngư

+ tiếp đến gặp Bạch Cốt Hạt sau nhiều lần thông không thành (thông linh) Bong Bóng khí tái hiện tại không gian thần bí này LM tập luyện Thông Linh Thuật và ngũ hành phát thuật ( một năm trong bong bong khí ), đạt được thuật ấn Phong Nhẫn Thuật và sau khi ra khỏi Thần Bí Không Gian Liễu Minh thành công thông Bạch Cốt Hạt, có Linh Sủng đầu tiên sau này là Hạt Nhi. Lúc này LM 15 tuổi (lần đầu thông dc là lúc 15 tuổi)

+vài ngày sau khi thông linh với Bạch Cốt hạt LM tiêu hủy Cốt Thi cứu Già Lam đạt được Trữ Hồn Đại. Ra khỏi U Minh Quỷ Địa LM bại lộ việc giả trang

+ 6 tháng sau nhận Nhiệm vụ Vệ Châu Phường Thị, bán cốt và đặt luyện chế Vô Ảnh Châm.trải qua sinh tự nguy nan giả chết trốn nạn và đạt được Thanh Nguyệt Kiếm trung phẩm linh khí 16 cấm chế, trở về tông Bạch gia cùng Mục gia thống nhất Hôn Ước với Mục Minh Châu

+ 5 tháng sau khi hồi tông, tiến giai Linh Đồ Hậu Kỳ và tế luyện Linh khí

+16 tuổi tham gia Đại Giác lọt vào tốp 10 Thái Âm Bia được Chung sư cô nhận làm đồ đệ.. tiến hành luyện thí bí cảnh đoạt được trân bảo cùng Xác Giao Long giấu trong Tu Di Loa, đồng thời thu phục ma đầu là Linh Sủng thứ 2 sau này là Phi Nhi. Tại bí cảnh lần đầu Lồng Giam hấp thụ Chân Ma Chi Khí từ cự thủ xuất hiện hình bóng của La Hầu Lần Đầu

+nữa năm sau,quan sát Lưu bích Ảnh nhận được Thái Cương Kiếm Quyết, Long Hổ Minh Ngục Công đồng thời nhận lời đem Thái Cương Kiếm Phôi cho hậu nhân của Lục Âm Chân Nhân. thông báo tên thật cho Chung Sư Phụ để gỡ bỏ thân phận Bạch Thông Thiên

+17 tuổi sau khi quan sát Lưu Ảnh Bích Lồng Giam bất ngờ hấp thụ Thần Thức Phủ của Lục Âm Chân Nhân và trả lại Tinh Thần Lực tinh thuần trên đường tới Bạch Gia. tại bạch gia nhận lời bảo vệ Bạch gia trong 4 năm và nhận được tin tức về Canh Lam Chân Sát sau 4 năm, sau đó tìm được hậu nhân của Càn Thúc Càn Như Bình sau đó tiến về Huyền kinh làm khanh khách ở Trần Phủ

+ 1 năm sau LM 18 tuổi tại Huyền Kinh thông báo tin tức hải tộc về tông môn đoạt được Nhất Nguyên Trong Thủy, sau đó tiến hành sinh tử quyết đấu với Hải Tộc được Diệp Thiên Mi ban thưởng Kiếm Tu Tâm Đắc, Hồ Xuân Nương hồi tông mang theo Càn Như Bình hoàn thành 1 lần luân Hồi Duyên Phận với Càn Thúc. Sau đó tìm được kho báu tiền triều đồng thời khám phá ra bí mật của phụ thân năm đó đạt được chiếc nhẫn bằng Thái U Thiết luyện chế Thái Cương Kiếm Phôi

+21 tuổi nhận được tin Già Lam phản bội MQT, cướp đi đầu của Ma Quỷ Vương đồng thời gần tới thời gian mãn nhiệm kỳ ở Huyền kinh, Bong bóng khí tái phát lần thứ 4, trên đường về mất 1 năm tìm Canh Lam Chân Sát tại Vạn Man Sơn Mạch

+22 tuổi sau 3 lần ngưng sát Liễu Minh Tiến Giai Ngưng Dịch tại MQT, nhờ Hoàng sư Huynh Luyện chế Trọng Thủy Châu Trung phẩm Linh khí 18 cấm chế

+sau 1 tháng cũng cố cảnh giới, nhận được trong trách điều khiển Vạn Cốt Nhân Ma, LM tham gia Hải Tộc Cuộc Chiến tại đây nhận được Luyện Thi Thuật của Ngạm sư Thúc. Trên đường đi Bạch Cốt Hạt tìm nơi tiến hóa, trong chiến trường LM chém giết Lệ Sa đạt được thánh thú chi nõa sau này là Bát Túc Chưởng Ngư bị thiểu năng và vô số hải tộc, hải thú

+sau nữa năm LM nhận nhiện vụ phá Linh trận, Nhiệm vụ thất bại bị Lệ Côn đuổi giết sau đó là phù binh.. cuối cùng LM bị đoạt xá tạm thời.. thu được Thượng Cổ Hoàng Cân Lực Sĩ Mật Phù, được cải tạo thân thể bằng Cốt Xích Giao, hợp nhất kiếm phôi của Lục Âm Và Kiếm Phôi của LM thành tân Thái Cương Kiếm Phôi, luyện chết Kim Nguyêt Kiếm cực phẩm 29 trọng cấm chế thượng phẩm giáp da 26 trọng cấm chết, trong thủy châu 18 trọng cấm chê, đồng thời vận dụng Vạn Linh Đại Pháp tế luyện Xich Giao Lân Phiến sau đó em Ma niệm bị phong ấn

+23 tuổi trở về MQT sau vài ngày tìm hiểu tin tức về đoạt xá cùng như tế luyện Linh Khí. Lm tới Thiên Nguyệt Tông nhận lời cứu Trương Tú Nương để đổi lấy sự giúp đỡ của Diệp Thiên Mi tìm bạo vật khắc chế việc bị đoạt xá. Nhờ Dẫn Hồn Đại Pháp và sự hỗ trợ của Cực Phẩm Linh Khí Cửu Chuyển Luân Hồi Bàn, LM cùng Trương Nha Đầu gặp gỡ, chỉ dạy, luyện tập, truy sát cũng như cùng hưởng “ôn nhu” trong mộng cảnh 7 kiếp luân hồi tương đương với 7 ngày thực tế rồi thành công diệt trừ Oanh Mộng Cổ

+3 tháng sau Bạch Cốt Hạt trở về cũng đã tiến giai Ngưng Dịch, lúc này LM đã ngưng luyện Âm Long nhưng khó khăn ngưng tụ Âm Hổ nên quyết định tới Nguyên Ma Tông tìm Hổ Yêu Ngưng Dịch Kỳ

+ LM từ Luyện Yêu Tháp của Nguyên Ma Môn trùng hợp gặp phong ấn Cự Túc hấp thụ Chân Ma Chi Khí, Lồng Giam mở ra hé mở thêm Hồn Thiên Bia thần bí đồng thời đạt được 1 viên Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu, Lông Cự Ma Túc, Huyết Hổ Ngưng Dịch Trung Kỳ

+3 tháng sau LM ngưng luyên Âm Hổ (2 tháng về tới tông 1 tháng trong Âm Khí Chi Huyệt, đồng thời tiến giai Ngưng Dịch Trung Kỳ

+1 tháng sau LM tới Khâu Châu Phường Thị LM dùng Ma Mãng chi mục nhờ đại sư luyện chế Ngũ Hoa Đan được 4 khoa trả công 1 khoa tặng Càn Như Bình 1 khoa, đồng thời tiến hành rèn luyện thân thể bằng cách ngâm mình trong Xích Âm Sa và chịu đòn ngoại công tại đây Phi Lô Khôi phục một phần tu vi

+26 tuổi gặp lại Càn Như Bình, Diệp Thiên Mi thông báo về Trấn Hồn Tỏa cùng Diệp Thiên Mi đi Miết Nguyên Đảo chuyến đi định mệnh

+sau nữa tháng đã tới Miết Nguyên Đảo như chỉ trong 10 ngày liên tiếp sảy ra những đại sự chấn động toàn đảo. Diệp Thiên Mi chém giết bầu bạn song tu của Tinh Cốc Phó cốc chủ Ma Thứ và tàn sát tất cả người hầu.

LM vì đoạt được Trấn Hồn Tỏa đã dùng lông Cự Ma Túc bán ra dẫn tới sự deo bám của Viên Quyết, gặp lại Già Lam bàn về việc thức tỉnh Lệ Côn nhưng không thành

+ Vài ngày sau Diệp Thiên Mi đánh nhau với Ma Thứ và Cựu Mục dùng Ngự Kiếm Phi Độn trốn thoát LM chém giết Viên Quyết và hạ nhân thu được cực phẩm Linh khí Kim Lạc Sa, Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn 35 cấm chế, Hỏa Luyện Chân Kinh, 1 kiện tu di vật phẩm và vô số Linh Tài

Diệp Thiên Mi cùng Lưu Lão chém giết Ma Thứ và Cựu Mục bất ngờ bị Lưu lão ám toán 1 thân trúng độc.. trên đường chạy thoát gặp LM cứu..

Vạn dặm đuổi giết Diệp Thiên Mi dùng Lục xà độc lực không phục chân nguyên trong phút chốc trọng thương Lưu Lão nhưng bất ngờ hôn mê. trong lúc LM cứu chữa nhiệt hỏa thiêu hủy áo quần lộ ra tuyệt mỹ thân thể, giận hờn DTM đánh LM bất ngờ bị Liễu Minh cưỡng hôn, hết giận bắt LM hộ pháp.

+Ít lâu sau vô tình gặp Hải Yêu Hoàng tự bạo Kiếm Phôi để tiếp 1 kích của Hải Yêu Hoàng sau đó bị bắt làm khoáng nô, bị gieo cấm chế và Hải Hoàng Đan (độc dược)

+ 2 tháng sau bị áp giải tới Hải Yêu Cung bị thủ tục chào hỏi trấn lột Kim Nguyệt Kiếm, Giao Long Giáp Da và vô số tài liệu lấy được từ Viên Quyết tại

+1 tháng sau luyện chế Cốt Phong Chùy, gia nhập nhóm vượt ngục vùng với Lam Tỳ, Tân Nguyên

+2 tháng sau tới kỳ hẹn cũng là lúc Hải Yêu Hoàng Và Hải Tộc cuộc chiến, LM cùng mọi người vượt ngục gặp phải Hải Yêu Hoàng đang trọng thương và Già Lam đang hôn mê. Gặp phải cự Ma Đầu Lâu đã có ý thức Quỷ lệ, Lam Tỳ đem mọi người làm tế phẩm. LM và Tần Nguyên hợp sức giết Lam Tỳ cuối cùng bị Quỷ Lệ bắt sau đó phải ma hóa giết Quỷ Lệ ăn Ma Tinh, đánh thương Hải Yêu Hoàng, thức tỉnh Huyễn Ma Đồng và lần đầu đối thoại với La Hầu, Bạch Cốt Hạt và Phi Lô ăn những mảnh vụn Ma Tinh sau đó lâm vào ngủ say. Sau đó cùng Tân Nguyên thông qua không gian bạo phong tới Trung Thiên Đại Lục bỏ lại sau lưng Diệp Thiên Mi đang ôm Kim Nguyệt Kiếm Và Giao Long Giáp Da tương tư mong chờ.

Sau đó làm Trường Phong Hội khanh khách và dùng túi độc Vương Thú để giải Hải Hoàng Đan và Nhờ Hoàng Chân Luyện Chế viên thứ 2 Trọng Trọng Thủy Chân trung phẩm 18 cấm chế

+1 tháng sau nhận lời Trường Phong Hội Chủ tham gia luận thí với các thế lực: Tử Tiêu Quan Kim Ngoc Minh đạt để nhất sau đó nhận được Hư Không Trúc trong nhà kho của Trường Phong Hội, chia tay Tân Nguyên. Cùng Già Lam theo Thanh Ngọc Đạo Cô về Thái Thanh Môn

+27 tuổi, sau vài tháng theo Thanh Ngọc Đạo Cô, LM đã gia nhập Thúy Vân Phong và nợ 100 vạn điểm cống hiến phải trả trong vong 50 năm để được quyền tu luyện LHMNC.

+ vài tháng sau lien tiếp làm nhiệm vụ Huyền Bảng như là săn trứng Tuyết Trảo Tri Chu...Tại Hắc Dương Sơn Mạch đánh chết Thiên Tàn Đồng Tử vô tình hoàn thành nhiệm vụ Sinh Tử Đơn đầu tiên

+về tông môn bế quan 15 ngày trong Mộc Linh Huyệt và dùng 6 ngày để cô đọc Tu Di Kiếm Phôi, là kiếm phối thứ 2 một loại chênh lệch kiếm phôi

+khi xuất quan về động phủ lần đầu gặp mặt Long Nhan Phỉ sau nhiều lần Long Nhan Phỉ viếng thăm, tại đây Long Nhan Phỉ dò xét về Kiếm Phôi của Lục Âm. Sau khi trả lời ứng phó rồi tiếp tục bế quan

+2 tháng sau gặp lại Long Nhan Phỉ và cùng Long Nhan Phỉ tới Ngân Tuyền Cốc để gặp trưởng bối, bị tra xét về kiếm phôi của Lục Âm

+năm 28 tuổi tham gia ngoại môn thí luyện vào Tiểu Viêm Giới tại đây gặp dị biến khiến ngoại môn để tử tử thương vô số, song LM cùng Tàng Huyền đánh chế họa Linh Vương đạt được Hỏa tinh và vô số hỏa hệ linh tài đồng thời tìm ra Tam Vĩ Chân Lô Diễm nhưng phải nộp cho chấp pháp đội đồng thời được ban thưởng 3000 điểm cống hiến. thế nhưng vào lúc này Bạch Cốt Hạt thức tỉnh tìm được Nhập Phẩm Đấu Kiếm Đan thật là niềm vui ngoài mong đợi

+1 tháng sau gặp Kim Ngọc Hoàn nhận lời bảo vệ nàng để lấy Thông Mạch Linh Phù, trong quá trình bảo vệ Kim Ngọc Hoàn đi Hàm Đàm LM đấu kiếm với Sa Thông Thiên và chém giết Không Âm Băng Tăm

+ ít lâu sau nhờ sự ảo diệu của Thông Mạch Linh Phù, Ô Ngưng Hoàn và Lam Thủy Hoàn Liễu Minh tiến giai Ngưng Dịch Hậu Kỳ trong Âm Khí Chi Huyệt

+1 tháng sau khi bế quan ổn định cảnh giới LM tới phường thị ngoại môn bán tài Liệu Khô Âm Băng Tằm đồng thời mua đan phương Lãnh Ngưng Đan và Kim Nguyên Hoàn ( mới giúp Kim Ngọc Hoàn xong lại luyện chế Kim Nguyên Hoàn

+năm 29 tuổi bong bong khí hấp thụ pháp lục lần thứ 5 tại bong bóng khí LM luyện tập luyện chế Lãnh Ngưng Đan và Kim Nguyên Hoàn tái chiến Lam Tỳ..(thời gian trong bong bóng khí 8 năm ảo mộng)

+trong nữa năm liên tiếp nhận nhiệm vụ xa Thái Thanh Môn để bán Lãnh Nguyên Đan, tiếp đó nhận nhiệm vụ đi Trường Dương phường thị, tại đây Liễu Minh Liên tục luyện chế lãnh Ngưng Đan và tập quán linh Linh Khí đồng thời luyện chế địa phẩm Lãnh Ngưng Đan làm cho các thế lực chú ý, vô tình mua được Hóa Thức Trùng nhiễm ma khí, đạt được thỏa thuận với bức tộc

+30 tuổi 6 tháng sau một năm ở Trường Dương Phường thị LM tham gia đấu giá hội mua được Vạn Niên Linh Miết tinh huyết, Tu Di giới và những linh tài còn thiếu để quán linh Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn, sau đó không lâu LM chém giết sinh tử đơn top 10 Âm Dương Cự Lực Ma sau đó giết thêm gã theo hầu Hóa Tinh trung kỳ đạt được Ma Điển tứ tưởng khôi lỗi, vài món linh khí, Bắc Đẩu Lệnh và Phù Kính Bích Khung Huyễn Cung

+1 tháng sau tham gia Bích Khung Huyễn Cung, đánh bại Sa Thông Thiên, hợp tác với Âu Dương Thiến và Tiết Bàn chống đỡ sự truy đuổi của huyễn ảnh Kim Liệt Dương sau đó đổi Lục Thần Đỉnh

+31 tuổi kết thúc nhiễm vụ tại Trương Dương phường thị về Tông Môn, quán linh Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn lên thành pháp bảo hình thức ban đầu tham gia ngoại môn tỷ thí sau khi cùng Kim Thiên Tứ Đấu Linh Đạt đệ nhất Ngoại Môn nhưng không được nhận vào nội môn nhưng đạt được Ô Mang Đan và dược học một môn bí thuật miễn phí, 7 ngày sau LM đi Tàng Thư Các chọn Tam Phân Mộng Ảnh Đại Pháp, tiếp đó tu luyện Kiếm Chỉ

+32 tuổi LM đơn gian đánh bại Sa Thông Thiên

+ 36 tuổi LM bắt đầu càn quét Sinh Tử Đan, đệ cửu Huyết Phủ Cuồng Ma, nữa năm sau đệ Bát Ma Phong thưởng nhân, kế tiếp đệ tứ Không Cốt Tăng Nhân

+37 tuổi xông vào Hư Linh Tháp Cưỡng hiếp tất cả trinh nữ từ tầng 1 tới tầng 36, tội ác kinh thiên nhưng vẫn được Nhận làm Đệ Tử Thân Truyền và chọn Lạc U Phong nhất mạch

+38 tuổi LM về Trương Dương bán Lãnh Ngưng Đan, phô diễn Minh Ngục Thần Thông,tại tông môn chọn kiện cực phẩm Đái Nguyệt Ngọc Chu ( phần thưởng nội môn LM chưa nhân) sau đó cùng Âm Cửu Linh Và Ngũ Hiểu tham gia tỷ thí tranh giành Cửu Sắc Linh Lộc, tại đây LM sơ kiến Vân Cương Hòa Thượng và được ban thưởng Cửu Sắc Linh Lộc tinh Huyết

+1 tháng sau trên đường đi Thiên Dã Cổ Thành tìm Chân Ma Chi Khí LM bị tập kích đồng thời tiêu diệt sinh tử đơn đệ lục đệ thất

+ Nữa năm sau giao đấu với Huyết Đế Tử vô tình gặp Bành Việt và Hắc Phượng Tiên tử nên cuộc giao đấu gián đoạn giữa chừng

+39 tuổi tìm được Chân Ma Chi Khí đạ bại Hắc Phượng sau đó kịch chiến Huyết đế tử dùng Hư Không một kích tiêu hao uy năng của Tu Di Kiếm Phôi sau đó Ma Hóa để chém giết Huyết Đế Tử đã dùng bí thuật tiến giai Hóa Tinh trung kỳ (đây là lần Ma Hóa thứ 2) và đoạt được thi thể Ma Nhân cấp Thiên Tượng

+40 tuổi tới Chân Nguyên Thành trao đổi Uẩn Dương Chi

+nữa sau về tông môn

+ năm 41 tuổi tiếp tiến vào tiến vào Ly Hợp Cung mượn nhờ Ly Hợp Kinh tiến giai Hóa Tinh Kỳ ngưng kết 9 viên ngân sắc kết tinh và 144 viên Tử sắc kết tinh tổng cộng có 153 viên kết tinh, sau 1 tháng củng cố cảnh giới và được Âm Cửu Linh Thu làm để tử.

+thời gian kế tiếp thời gian LM tới Linh Đỉnh Phong nhận chứng nhận Đan Sư, tiếp đó Liễu Minh tại Tàng Thư Các đổi Thiên Lôi Thuật và Uẩn Linh Đan Đan Phương, tế luyện Thú Giáp quyết nghiên cứu Uẩn Linh Đan Đan Phương và dùng Huyễn Ma Đồng mô phỏng Thiên Lôi tu luyện Thiên Lôi Thuật

+Vài năm sau tới Giang Nguyệt Thành mua tài liệu luyện chế Uẩn Linh Đan

+ 45 tuổi tại Giang Nguyệt Thành Lồng Giam hấp thụ Pháp lực lần thứ 6 LM tại thần bí không gian tu luyện Thiên Lôi Thuật và luyện chế Uẩn Linh Đan (trong ảo mộng 16 năm)

+8 năm sau Liễu Minh 53 tuổi,tại Giang Nguyệt Thành mua Ngũ Quan Dịch và trong ảo cảnh luyện thí cũng như tu luyên Thiên Lôi Thuật Tiểu Thành, Liễu Minh về Tông Môn LM nghiên cứu thi thể Thiên Tưởng Ma Nhân sau đó tới Tàng Thư Các tìm hiểu về luyện thi và luyện chế kiếm phôi thân thể nhưng không thành.Tiếp đó đi tới Tàng Kinh Các của Thiên Kiếm Phong từ Lương Cung trưởng lão đạt được Tinh Quang Luyện Từ Pháp đồng thời bại hộ Tu Di Kiếm Phôi phải nạp thêm 300 vạn điểm cống hiến trong vòng 100 năm, sảo hợp nhận nhiệm vụ giúp Chung Ý Thái Thượng Trưởng Lão luyện chế Đấu Kiếm Đan sau 2 lần thất bại và thành công lần thứ 3 được Chung Ý chỉ điểm luyện đan và ban thưởng 1 lần vào Kiếm Hồn Điện ( tiêu tốn 2 tháng)

+3 tháng sau tại Kiếm Hồn Điện sơ kiến Cầu Long Tử được Cầu Long Tử chỉ điểm về kiếm tu sau đó vô tình thu được mảnh vỡ kiếm ý, sau đó tới Thái Trân Điện đổi Vẫn Kim Chi Tinh đồng thời đăng nhiệm vụ tìm người thông thạo Tinh Quang Pháp Trận

+1 tháng sau Kim Thiên Tứ xuất thủ tìm kiếm nơi hạ trận và kết luận nữa năm sau là thời gian luyện chế thích hợp nhất

+ 54 tuổi sau thời gian nữa năm dùng Huyễn Ma Đồng luyện tập Luyên Chế Kiếm Phôi Thân Thể và sử trợ giúp của Kim Thiên Tứ LM luyện chế thành công Hư Không Kiếm Thân Thể dài 2 trượng 8 thốn đồng thời tặng Kim Thiên Tứ Tinh Quang Trận Bàn và chứng kiến Kim Thiên Tứ khôi phục tới Giả Đan cảnh giới

+ sau khi tế luyện thành công Hư Không Kiếm LM dùng nữa năm để bế quan lamg quen với Hư Không Kiếm

+sau khi xuất quan nhận nhiệm vụ thu thấp tinh hồn yêu thú 3 tháng sau LM xuất hiện ở Miêu Chung Phường Thị

+ nữa năm sau LM xuất hiện tại Man Hoang,trở lại kế tiếp nữa năm luyện chế hơn 70 miếng Uẩn Linh Đan đem bán rải rác xung quanh các phường thị lân cận

+56 tuổi sau một lận mua hơn 20 bình Ngũ Quang Dịch LM luyện chế được hơn 100 viên Uẩn Linh Đan trong đó có 2 viên nhập phẩm

+2 năm sau 58 tuổi Liễu Minh luyện chế đại lượng Uẩn Linh Đan và tích góp được mấy nghìn vạn linh thạch, cũng là lúc Miêu Chung Đấu Giá Hội bắt đầu, tại đây LM đấu giá được vài chục bình thưởng Phẩm Ngũ Quang Dich và 1 bình cực Phẩm Ngũ Quang Dịch và chém chết Hắc Thập Nhất

+3 tháng sau LM lần đầu luyện chế Địa Phẩm Uẩn Linh Đan và gây náo động cao tầng Miêu Chung Phường Thị

+ 65 tuổi trong 10 năm phục dụng Uẩn Linh Đan Liễu Minh tiến giai Hóa Tinh Trung Kỳ, Tam Phân Mộng Ảnh Đại Pháp tu luyện tới 2 tàn ảnh

+ ít lâu sau bại lộ thân phận sau đó chém giết Hắc Thập Hắc Cửu, xử lý gọn gang cha con họ Lệ (cha chân đan tu sĩ) đoạt được Xạ Hoạn Đồ Đằng Bí thuật và Lang Minh Lệnh

+2 tháng sau tham gia săn Ngũ Quang Phong Mật Vương đạt được đại lượng Ngũ Quang Mật Vương nhưng vô tình bị Lôi Yêu bắt vào Thiên Yêu Truyền Thừa thí luyện

+ Tại đây cùng Khuê Mộc và Hoàng Oánh đánh chế vô số chân đan yêu tu, tới phút cuối cùng Hoàng Oánh bất ngờ cướp lấy Thiên Yêu Tinh Huyết bại lộ thân phận Kim Man Lão Tổ Hóa Thân, đánh chết Khuê Mộc trọng thương LM, LM bắt buộc phải Ma Hóa lần thứ 3 đánh chết Hoàng Oánh, trong vô thức ăn Thiên Yêu Tinh Huyết và chia 1 phần cho Bát Túc Chưởng Ngư, Bạch Cốt Hạt và Phi Lô, khiến cho BCH và PL ngủ say

+ Dùng Đại Na Di phù chạy trốn nhưng vẫn bị Lôi Yêu truy sát vài tháng trời sau đó vô tình lạc vào Quỷ Mạc

+66 tuổi dùng tiếng tiêu hấp dẫn Sa Sở Nhi, sau đó thường xuyên tâm sự với nhau, sau 1 lần Sa Triều nhận lời Đại Trưởng Lão tới trung tâm Quỷ Mạc tìm kiếm khôi lỗi tâm hạch vô tinh gặp Man Hoang Đế Khôi tàn niệm Thanh Linh, sau đó giúp Đế Khôi diệt trừ Khôi Lỗi Thông Linh, đạt được 10 tầng đầu Minh Cốt Quyêt, Hoàng Cân Lực Sĩ Phù tế luyện nhưng bị Thanh Linh lấy đi vô số Linh Thạch và thi thể Ma Nhân

+nữa tháng sau lập động phủ tại Trư Long Sơn Mạch

+Chớp mắt 7 năm LM tu luyện đại thành Thiên Lôi Thuật sau đó tiến hành dẫn Thiên Lôi vào cơ thể ngưng kết Thiên Lôi Ấn và đi Miêu Chung Phường Thị bán vô số linh khí đã thu được trong Thiên Yêu Truyền Thừa Luyện Thí đồng thời mua đại lượng Ngũ Quang Dịch và Hậu Thổ Thuẫn Pháp Bảo Hình thức ban đầu sau đó Cốt Hạt và Phi Lô đồng thời thức tinh chui xuống đất tạo thạch kén và ngưng thanh huyết kén

+ Một Năm sau LM 72 tuổi Tiến gia Hóa Tinh Hậu Kỳ đồng thời BCH và Phi Lô

Tiến giai Hóa Tinh Hậu Kỳ huyền hóa được hình người được đặt tên là Hạt Nhi và Phi Nhi

+nữa năm sau đó tiến hành dẫn Cửu ThiênThần Lôi vào cơ thể ngưng kết Thiên Lôi Ấn

+ Vài năm tại Man Hoang LM chếm giết đại lượng Yêu Thú thu thập tinh hồn tế luyện Xạ Hoạn Đồ Đằng có chút thành tựu( tính từ lúc đi săn Yêu thú chứ ko phải tính từ lúc Hóa Tinh Hậu Kỳ

+ 73 tuổi sau yêu thú và đạt được tin của Âm Cửu Linh triệu hồi về tông môn, sau 2 tháng trở về tông môn hời hợt 1 kích đả bại Sa Thông Thiên, 1 tháng bế quansau đó lần đầu gặp Thiên Qua Chân Nhân và được đề cử tham gia Thiên Môn Hội dưới sự tác động âm thầm của Kim Thiên Tứ, sau đó LM về động bế quan và tế luyện tế luyện lại Hoàng Cân Lực Sĩ Phù

+Sau 2 tháng bế quan ngưng tụ Hoàng Cân Hóa Thân,

+trong 3 tháng khiêu chiến đánh bại Cốc Ngọc và Tư Mã Trùng, kế tiếp đả bại Phạm Chính và dùng thân thể đánh ngang sức với La Thiên Thành và cũng là lúc Thiên Qua Chân Nhân Thông báo danh sách 10 người tham gia Thiên Môn Hội 2 năm sau

+74 tuổi đánh bại Ôn Tăng đồng thời bị Âm Cửu Linh và Thiên Âm định ước hôn sự với Già Lam. Kế tiếp lại bế quan đợi Thiên Môn Hội Diễn ra

+75 tuổi Thiên Môn Hội diễn ra, lúc xuất phát Già Lam tới tiễn đưa, ôm lấy LM và dặn dò bảo trọng, LM tham gia Thiên Môn Hội thu được vô số tài liệu sau đó cùng Bành Việt tiến và truyền thừa chi đia thu được 1 túi Tinh Hà Sa,bất ngờ Truyền Thừa Chi Địa sảy ra dị biến, sau hợp tác cùng những La Thiên Thành, Lữ Mông, Điệp Quýnh chém chết Minh Tộc và Khúc Nghêu và được Thiên Hà lão nhân cứu ra. Xếp hạng đệ nhất với Lữ Mông Của Bắc Đẩu Các

+Năm tháng sau tiến về Tây Bắc Trung Thiên Đại Lục.. săn Hư Không Yêu Thú đồng thời nhân họa đắc phúc nhận được Thối Cốt Đan Đan Phương

+76 tuổi quay về tông môn luyện chế Hư Không Kiếm Nang

+77 tuổi sau khi tham gia Thiên Môn Hội đạt đệ nhất trở về tông môn Lồng Giam biến cố hấp thụ pháp lực gấp đôi làm LM tổn thất 50 năm thọ nguyên

+ 87 tuổi bỏ ra 10 năm phục dụng Thối Cột Đan và tu luyện pháp lực tới Hóa Tinh Hậu Kỳ Đỉnh Phong chuẩn bị trùng kích giả đan cảnh giới

+1 tháng sau tới Âu Dương Thế Gia mượn nhờ Thanh Diệu Lung Linh Bích tiến giai Giả Đan đồng thời nhận lời Âu Dương gia chủ Âu Dương Kiếm Thu là 1 đại sự cho Âu Dương thế gia

+vài tháng sau khi giúp Sa Sở Nhi tìm hiểu tin tức của phụ thân, LM quay về tông môn và đổi nữa túi Tinh Hà Sa với Hàn Trưởng lão lấy Tinh Hà Dung Kiếm thuật

+Nữa năm sau hoàn thành dung nhập Tinh Hà Sa vào Hư Không Kiếm bắt đầu tiến vào Đoạn Kiếm Sơn

+ 91 tuổi sau 4 năm mài kiếm ở Đoạn Kiêm Sơn LM thành công tiến giai Hư Không Kiếm lên Hư Không Kiếm Hoàn

+ 92 tuổi 11 tháng trảm sát tà tu và quét ngang Huyền Bảng ( tổng cổng các chương co 8 tháng giết lắt nhắt nữa năm giết Thiên Huyên Nhân Ma 2 lần nhận nhiễm vụ 3 cái đầu nữa năm 2 cái sau 3 tháng-1 năm 11 tháng )

+94 tuổi tiến vào Thượng Giới Phế Tính do Kim Thiên Tứ và Cầu Long Tử dẫn đội.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh